SERVICE, KVALITET OCH UTVECKLING INOM OFFENTLIG SEKTOR

  • SERVICE, KVALITET OCH UTVECKLING INOM OFFENTLIG SEKTOR


  • VI HJÄLPER OFFENTLIG SEKTOR ATT BLI MER EFFEKTIV


  • INTE KUNDEN I FOKUS UTAN KUNDENS FOKUS


Aktuellt

Hallgren & Löwenbergs bidrar till utveckling Quality 5.0

23-Aug-2018

Den femte kvalitetsvågen, Quality 5.0, kallas ett nytt initiativ som drivs av SIQ (Swedish Institute for Quality eller Institutet för kvalitetsutveckling). Satsningen är ett försök att förnya arbetet med kvalitet både i privat och offentlig sektor. Skälen är fler dels beror det på en ökad digitalisering dels beror det på att att vi måste ha en hållbar utveckling. Samtidigt är Sverige ett litet exportberoende land som har haft världsledande företag och som är tvungna att konkurrera på en världsmarknad. Nya ekonomier växer fram i form av Kina och Indien. Konkurrensen skärps. Vi är intresserade av att bidra till utvecklingen och tycker att kvalitet och utveckling är mycket viktigt i näringslivet men ännu viktigare i offentlig sektor. Företagen måste utveckla sig för att överleva på en marknad och kunna bidra på en marknad med sitt utbud. Men vad händer med ett land vars offentliga sektor som inte utvecklar sig och blir effektivare? Inte minst den demokratiska dimensionen måste utvecklas.  Läs ännu mer om den femte vågen.

 

SamSPELET med företagen har varit i Gävle

19-Apr-2018

Tisdagen den 17 april var vi i Gävle. Där har man höga ambitioner med sitt utvecklingsarbete. Därför känns det mycket bra att vi fick en positiv feedback. De spelade desstuom in en liten film med kommentarer om hur de upplevde ett av våra populäraste verktyg. Kolla filmen här.

 

Medarbetarskapets betydelse

5-mars-2018

Man brukar ofta prata om ledarskapets betydelse i en organisation. Det finns mycket forskning inom detta område. Det som inte lika ofta lyfts upp är medarbetarskapet. Vi på Hallgren & Löwenbergs brukar prata om vikten av samspelet i organisationen men också med omgivningen.  Alla i organisationen har ett ansvar för att "spela med i spelet". På det sättet liknar förbättrings- och utvecklingsarbetet i en kommun samspelet i en lagsport. Ska laget och bli bättre och utvecklas krävs att medarbetarna tar ett eget ansvar för sitt agerande och sin utveckling. Detta ser man i de framgångsrika kommunerna vi möter i vårt arbete. Där ser man att en stor del av medarbetarna tar just ansvar för mötet med kunden och med varandra. Dr Lars Söderqvist skriver om medarbetarskapet i denna artikel i KValitetsMagasinet. Läs mer här.

 

Hur snabba är kommunerna på att svara

5-februari-2018

Den 24 januari presenterades för elfte året i rad undersökningen Kommunernas Kvalitet i korthet. Där jämförs olika variabler för service, kvalitet och medborgarinflytande bl. a. År 2017 deltog 258 kommuner av 290. De tre faktorer som används för att mäta service och svarstider för e-post och telefon visar allt bättre resultat. Läs mer.

 

Från förvaltningsorienterad till kundorienterad kommun med ServiceDiagnosen!

11-dec-2017

Allt fler av Sveriges kommuner går från en förvaltningsorienterad kultur till en mer kundorienterad kultur. Detta syns när man studerar den så kallade Insiktsundersökningen som har genomförts någon gång av 234 av landets kommuner. Undersökningen är en kundundersökning till företagare som haft ett ärende hos kommunen. År 2005 genomfördes undersökningen endast av Stockholm Business Alliance (SBA) kommuner men successivt har allt fler anslutit sig. Från 2010 har SKL anslutit sig och medverkar som samordnare och mer än hälften av landets kommuner genomför den regelbundet. Hela 56 kommuner genomför den konsekvent löpande bland sina företagskunder. Betygen i form av ett Nöjd Kund Index (NKI) har långsamt ökat bland de deltagande kommunerna. Hur kan ServiceDiagnosen hjälpa till i förbättringsarbetet?


”ServiceDiagnosen var en del i ett större arbete som Hallgren & Löwenbergs bidrog till. Enkäten, analysen och den process som de var en del av bidrog till att vi utifrån fakta kunde ta ytterligare steg för att nå våra högt ställda mål.”

Mats Rosén, näringlivschef i Kävlinge, årets Kvalitetskommun 2015, 7:e plats i Svenskt Näringslivs ranking, NKI 73 i SKLs Insiktsundersökning.


ServiceDiagnosen – grunden för en kundorienterad kommun.

19-dec-2017

Fler och fler kommuner upptäcker att kundorienteringen inte är enkel i beslut kopplade till myndighetsutövning och när tjänsten innebär beslut som är avvägningar mellan intressen. I praktiken innebär en kundorientering att förbättra kundupplevelsen i mötet mellan företag och kommun och det ställer stora krav på hela organisationen.

Det är tydligt när man har arbetat med att stödja kommuner med en ökad kundorientering att begrepp och metoder från privat sektor inte fungerar hur smidigt som helst. Serviceupplevelsen i kommuner kräver mer av kommunikation och information, medarbetare, organisation, kultur, system och rutiner.

Hela organisationen måste vara trimmad och spela som ett lag för att kontakten med kommunen ska ge en god serviceupplevelse.

Det är för att möta dessa behov som vi har utformat våra verktyg ServiceDiagnos och Öka din Insikt. Med dessa hjälpmedel får ni grepp om och faktaunderlag för att utveckla organisation och medarbetare. Underlagen kan mycket väl kopplas till era kundundersökningar och speciellt till Insiktsundersökningen. På så sätt får ni en mer komplett bild av vad som måste göras för att få en effektivare organisation och en bättre serviceupplevelse till era kunder.

En bättre service till företagskunder är också en viktig och nödvändig del för att få ett bättre företagsklimat och därmed en möjlighet att klättra i Svenskt Näringslivs årliga ranking.

Vi planerar nu att genomföra 2 seminarier där vi berättar om vad du måste göra för att förbättra serviceupplevelsen till företag och därmed ha möjlighet att klättra i rankingen.

Håll utkik efter en inbjudan till ett seminarium i Malmö den 6 mars och ett i Linköping den 7 mars.

Varmt välkomna!

Två lyckade seminarier under Almedalsveckan

11-Okt-2017

Hallgren & Löwenbergs genomförde två lyckade seminarier under måndagen. Det var vårat bidrag till den återigen välbesökta Almedalsveckan.
Vårt första seminarium hette Samspelet med företagen - vad påverkar det kommunala förtroendekapitalet? Vi presenterade vår modell för vad som påverkar service i myndighetsutövning och efter det hade vi en liten diskussion med en panel av deltagare med olika perspektiv. Vi hade KSO Camilla Egberth från Motala, Stadsdirektör Bo Dahllöf, Näringslivschef Pia Alesund från Ale samt sist men inte minst Christer Östlund från Svensk näringsliv. Seminariet var välbesökt och diskussionen stärker oss i vår syn på att service och de komponenter som behövs för att kunna leverera den är nödvändiga för förtroendet för kommunen.

Det andra seminariet handlade om den utredning som i mars presenterade förslag till förnyelse av Kommunallagen. Det var tydligt att behovet av att diskutera denna fråga är stort lokalen räckte inte till för alla de som ville lyssna. Vi fick en utmärkt genomgång av Eva Edwarsson, Kammarrättsråd och expert i utredningen, där hon sammanfattade några av de viktigaste förslagen. Evas bilder kan du ladda ner här.
Därefter talade Germund Persson, chefsjurist på Sveriges kommuner och landsting (SKL). Även han använde sig av Evas bilder och lyfte fram möjliga ståndpunkter för SKL. Dock bör sägas att SKL ännu inte har behandlat sitt remissvar ännu så att Germunds synpunkter var av personlig karaktär. Slutligen fick vi även arbetstagar-perspektivet av Juseks VD Magnus Hedberg. Han presenterade Juseks synpunkter på de olika förslagen. Magnus bilder kan du ladda ner här.