SERVICE, KVALITET OCH UTVECKLING INOM OFFENTLIG SEKTOR

  • SERVICE, KVALITET OCH UTVECKLING INOM OFFENTLIG SEKTOR


  • VI HJÄLPER OFFENTLIG SEKTOR ATT BLI MER EFFEKTIV


  • INTE KUNDEN I FOKUS UTAN KUNDENS FOKUS


Arkiv

Här kan du läsa äldre texter som ändå kan vara intressanta.

Vinnarna på SKNT i Borås,

Några finfina dagar i Borås har vi haft den 25-27 maj på SKNTs årskonferens. En stor mängd deltagare och i huvudsak intressanta föredrag och lite nya grepp när det gäller oss utställare. Boråsarna hade ett bra flyt i sitt program. 

Vi passade också på att dela ut lite priser... bland annat bidrog vi med första priset i golftävlingen som traditionsenligt ingick i förprogrammet. Den vinnande kommunen där blev Falkenberg. De fick ett års medlemsskap i vårt nätverk för kommunala lotsfunktioner dagligen kallat "Lotsbanken". Vi hälsar Falkenbergarna välkomna till nästa möte. Vi tror oss kunna bjuda på ett program utöver det vanliga vid den träffen.

Vi hade även en liten tävling i vår monter där deltagarna bara svarade på en fråga och lämnade sitt visitkort. Efter den sista lunchen tog vi hjälp av vår trevliga montergranne, Annica Gustafsson från Update System, för att kora en vinnare. Annica höll för ögonen och valde en vinnare. Det blev Sophie Carling från Uddevalla. Vi har skickat två biocheckar med post till henne.

Tack Borås! Tack SKNTare! Tack monterkollegor! Vi ses i Gävle om inte förr.....

Inte ett vanligt nätverk

Under våren startar vi en tjänst för att öka kunskapsutbytet om så kallad företagslotsning. Syftet är att så många personer som möjligt i kommunen ska kunna delta på tider när det passar dem.

Vi tycker att det är viktigt att alla de kompetenser som behövs i en lotsfunktion också kan vara delaktiga i kunskapsutbytet, så vi tror att det är det första nätverket som spänner över flera kommunala kompetenser.  Läs mer.

Aktuellt 2015

Ett händelserikt år och nu lackar det mot jul!

Vi ser tillbaka på ett händelserikt år. Mycket har hänt både i världen, i landet och i kommunerna.
Trots att vi dagligen hör en hel del om allt det dåliga som sker och alla som har det svårt så finns en underliggande trend där allt fler får det bättre och bättre (Rosling). Icke desto mindre så har vår dagliga nyhetsrapportering i början av året dominerats av Greklands ekonomi, EUs framtid och en vaknande Rysk björn men även islossningen med Iran och ett ökat flöde av olja med lägre priser som följd. Likaså gav året oss allt mer av ett ansikte på omvärlden i och med att människor i nöd sökte sig till vårt trygga hörn av världen. Många av flyktingarna kommer från Syrien men även från Afghanistan och Irak (Migrationsverket). Effekterna blev att hela vårt samhällssystem sattes på prov. Verksamheter och lagstiftning som inte var dimensionerad för att hantera den stora mängden migranter sattes på prov. Det gav en intressant belysning av vårt samhälle. Boenden blev en ännu större bristvara. Tillfälliga tält som skulle prövas enligt plan- och bygglagstiftningen med överklagande rätt och allt. Till slut kände sig landets politiker tvingade att ändra sin politik 180 grader. Många människor jobbade mycket hårt för att hantera situationen, inte minst i ett antal kommuner. Och säkert är att arbetet med denna våg av människor kommer att vara ett ämne även för 2016.

Nationella händelser

Två nationella händelser som inte bevakats lika mycket i medierna men som för oss som är verksamma i kommuner och regioner kommer att få stor betydelse är förmodligen utredningen om En ny kommunallag för framtiden som presenterades i mars. Remissen pågår för fullt och ännu har ingen proposition kommit med anledning av huvudbetänkandet. Under Almedalsveckan presenterade Civilminister Ardalan Shekarabi att en översyn av kommunindelningen måste göras. Initiativet presenterades sedan som en del i regeringsförklaringen. Som en del i detta har han också påbörjat en dialogrunda med Sveriges kommuner. Temat har varit Kommunernas utmaningar. I december har denna runda förstärkts med underlag från långtidsutredningen. Bägge dessa utvecklingsspår kommer med stor sannolikhet påverka vårt arbete under de kommande åren oavsett hur förslagen blir så utgör det organisatoriska och de juridiska systemen grundbultar i den kommunala vardagen.

Vi ser fram mot den kommande ledigheten och hoppas att även ni får en riktigt fin Jul för att samla krafter till ett nytt år!

Lyckade seminarier i Visby

Hallgren & Löwenbergs genomförde två lyckade seminarier under måndagen. Det var vårat bidrag till den återigen välbesökta Almedalsveckan.
Vårt första seminarium hette Samspelet med företagen - vad påverkar det kommunala förtroendekapitalet? Vi presenterade vår modell för vad som påverkar service i myndighetsutövning och efter det hade vi en liten diskussion med en panel av deltagare med olika perspektiv. Vi hade KSO Camilla Egberth från Motala, Stadsdirektör Bo Dahllöf, Näringslivschef Pia Alesund från Ale samt sist men inte minst Christer Östlund från Svensk näringsliv. Seminariet var välbesökt och diskussionen stärker oss i vår syn på att service och de komponenter som behövs för att kunna leverera den är nödvändiga för förtroendet för kommunen.

Det andra seminariet handlade om den utredning som i mars presenterade förslag till förnyelse av Kommunallagen. Det var tydligt att behovet av att diskutera denna fråga är stort lokalen räckte inte till för alla de som ville lyssna. Vi fick en utmärkt genomgång av Eva Edwarsson, Kammarrättsråd och expert i utredningen, där hon sammanfattade några av de viktigaste förslagen. Evas bilder kan du ladda ner här.
Därefter talade Germund Persson, chefsjurist på Sveriges kommuner och landsting (SKL). Även han använde sig av Evas bilder och lyfte fram möjliga ståndpunkter för SKL. Dock bör sägas att SKL ännu inte har behandlat sitt remissvar ännu så att Germunds synpunkter var av personlig karaktär. Slutligen fick vi även arbetstagar-perspektivet av Juseks VD Magnus Hedberg. Han presenterade Juseks synpunkter på de olika förslagen. Magnus bilder kan du ladda ner här.

En ny kommunallag?

I mars presenterade utredningen "En kommunallag för framtiden" sitt betänkande. Utredningen gör en bred och grundlig översyn av lagstiftningen som reglerar den kommunala och landstingskommunala verksamheten. Ett viktigt område som ses över är den för de anställda och rollfördelningen mellan anställda och politiker. Detta område förtydligas. Vi har nu fått klart med deltagarna för detta seminarium och kan stolt presentera Eva Edwardsson, kammarrättsråd och expert i utredningen, Germund Person Chefsjusrist på SKL samt Magnus Hedberg Vd på Jusek. Vill ni läsa mer om utredningen gå hit till Riksdagens hemsida. Mer om seminariet. Sök på arrangör Hallgren & Löwenbergs.

Hallgren & Löwenbergs på Almedalsveckan.

Vi jobbar för tillfället med våra två seminarier under Almedalsveckan i sommar. Det ena seminariet kommer att handla om samspelet mellan kommuner och företag. Hur denna relation påverkar företagares och allmänhetens förtroende för kommunen och det offentliga. Man kan kanske säga att det handlar om demokratins rötter. Hur vi kan vårda dem och vad som påverkar dem. Det andra seminariet behandlar den utredning med förslag till förnyelse av kommunallagen som presenterades i våras. Ett flertal intressanta förslag som också lyfter upp de otydligheter som politiker och tjänstemän arbetar under med dagens lagstiftning. Vi hoppas att inom kort kunna presentera deltagarna på dessa. Här kan du läsa mer. (Sök på Arrangör: Hallgren & Löwenbergs)

Kommunal företagslots - en Svensk standard att inspireras av

En halvdag för mer kunskap om den nya Svenska standarden. Även om ni inte vill arbeta enligt standarden så kan ni mycket väl låta er inspireras av den. Denna utbildning ger dig en god inblick i vad en standard är och några kritiska punkter som måste hanteras om man vill öka samordningen och effektiviteten i hanteringen av företagens ärenden. Samordning är ett absolut villkor om du ska öka din servicenivå.
Syftet är att deltagarna ska få en förståelse för standarden vilken nytta den tillför.


Du ska efter utbildningen kunna göra en bedömning om ett arbetssätt enligt standarden förbättrar hanteringen av företagsärenden i din kommun. Utbildningen är avsedd för kommuner som ännu inte har bestämt sig för att införa ett arbetssätt enligt standarden eller bara vill förbättra sin hantering av företagsärenden.

Ur innehållet: 

En genomgång av vad en standard är.
De centrala inslagen i standarden. Du får kunskap om vilka krav som ställs på ledning, personal och kritiska punkter i processen samt hur komplexa ärenden hanteras så effektivt som möjligt.
Fördelar med en ökad samordning för kommunen, företagskunderna och medborgarna presenteras.
Frågor och diskussion om vad som krävs för att infoga ett arbetssätt enligt standarden i det egna arbetet. Vad blir nästa steg? 
Under 3 timmar kommer vi inte bara att gå igenom teorin runt standarden utan också jobba med något eller några praktiska exempel. Allt enligt Hallgren & Löwenbergs metoder med vardagsnära utveckling för person och organisation.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till kommunalt anställda tjänstemän med ansvar för och arbetar i ärendeprocesser som gäller företag. 
Det vill säga: Förvaltningschefer, enhetschefer, handläggare, strateger och utvecklare inom kompetensområden samhällsbyggnad, miljö- och hälsoskydd, planering och bygglov, alkoholutskänkning, näringsliv och tillväxt.
Max 30 deltagare.

Pröva på SamSPELET med företagen! Som nu fyller 3 år.

Vi arrangerar en möjlighet för dig att pröva det verktyg som nu tjänstemän, politiker och företagare från 40 % av Sveriges kommuner har prövat. Provet kommer att ge dig en inblick i tankarna bakom verktyget, ett utbyte med kollegor från andra kommuner och en chans att pröva det som 4 av 10 kommuner redan prövat.

SamSPELET med företagen är ett verktyg som har utvecklats av Hallgren & Löwenbergs AB i samarbete med SKL. Verktyget har många förtjänster och fungerar både som ett sätt att kartlägga förbättringsområden och ett sätt att prata sig samman och öka förståelsen för varandra mellan politiker och tjänstemän och, om man så vill, med företagare.
En viktig utgångspunkt för oss är att de som ska leverera service också måste förstå sin roll i leveransen.

Ur innehållet

Kort genomgång av modellen bakom våra tjänster. 

Prov av SamSPELET med företagen vilket i detta sammanhang medför ett utbyte med deltagare från andra kommuner.

Målgrupp

Deltagare kan vara både politiker och tjänstemän med ansvar inom Samhällsbyggnad, miljö, bygg, planering, näringsliv, kvalitet, utveckling, tillväxt. Kort sagt personer som i sin dagliga gärning träffar på företagare och deras ärenden.

Tid

Luleå den 19 maj 2015
Kl. 9-12 SamSPELET med företagen
Kl. 13-16 Kommunal företagslots

Stockholm den 4 juni 2015
Kl. 9-12 SamSPELET med företagen
Kl. 13-16 Kommunal företagslots 

Kick-off i morgonsoffan!

Vi har fått det roliga uppdraget att vara en del i en otroligt spännande aktivitet, nämligen Kick-off för Morgonsoffan 2015. Morgonsoffan är en seriöst rolig form av företagsfrukost kan man säga. Frukostmötet genomförs i form av ett morgonprogram i TV med publik, gäster och matlagning. Programledare och initiativtagare till konceptet är Julia Rosqvist, en dynamisk kvinna med många strängar på sin lyra. Den 8-9 januari kommer evenemanget att bli av.  Evenemanget har beskrivits som "Årets roligaste konferens" av en näringslivschef i en mellansvensk kommun. Vem vet kanske kan även du komma.Följ länken här brevid och anmäl intresse! Läs mer här.

Kurs i Kommunal företagslots - ledning, process och personal

I förra veckan var vi i centrala Skåne och genomförde den andra dagen i vår utbildning om den Svenska standarden Kommunal företagslots - ledning, process och personal. Höör har för något år sedan gått SKLs utbildning Förenkla helt enkelt. De kände sig nu mogna för att ta ett steg till. Kursen är avsedd för de som är intresserade av att börja jobba enligt standarden. Men redan efter den första dagen stod det klart att Höör inte ville arbeta för att certifiera sig. För oss var det lite överraskande men det är inget som säger att man måste göra det. Att arbeta med standarden är helt frivilligt därmed är det också frivilligt att välja hur man jobbar med de riktlinjer som standarden anger. 
Under arbetet den andra dagen var det klart för oss att det fanns saker i det tänk som medarbetarna i Höörs kommun hade som mycket väl följer standarden medan andra saker inte gjorde det. Vi fick gemensamt fram ett antal områden inom vilka vi tyckte att Höör borde förstärka sitt arbetssätt genom ökad samordning. Denna rekommendation vann gillande. Vi tror att Höör har en mycket bra grund att arbeta utifrån. Det var förhållandevis många medarbetare som hade erfarenhet av kvalitetsarbete och att arbeta med standarder. Det ska bli spännande att se hur långt man har kommit om ett år eller två. Vi önskar Höör lycka till.

Kontaktcenter, Medborgarcenter, Reception....

När vi åker runt i landet och träffar kommuner så lägger vi märke till ett "fenomen" som återkommer från den ena kommunen till den andra. Under en tid, när vi dessutom har pratat om den Svenska standarden för Kommunal företagslots, så möter vi ofta frågor om Kontaktcenter och liknande. Hur kopplar vi ihop "lotsen" med vårt kontaktcenter? Hur fungerar Standarden för Företagslotsen med ett medborgarcenter? Vårt svar är egentligen detsamma överallt, det fungerar utmärkt! Alla dessa benämningar är indikationer på den ökade kundorienteringen i Sveriges kommuner. Det man ofta vill åstadkomma med dessa center är en ökad tillgänglighet och en ökad service. Allt fler av Sveriges kommuner organiserar sig för att hushålla med kompetensen. De har noterat att vissa frågor av relativt enkel natur återkommer ofta. Om de som sitter närmast medborgare och företagare ges möjlighet att svara på frågor om blanketter för bygglov med mer så klarar de det alldeles utmärkt. Kommunerna börjar sortera sin kompetens så att den nyttjas effektivt. Arkitekter får arbeta med handläggning och utredningar, medan receptionister och assistenter får bilda en "första linje" där ett stort antal frågor besvaras. Vi planerar nu att kartlägga dessa kontaktcenters för att få en bild av kunskapsläget runt dessa. Läs mer om Kunskapsprojektet på vår sida om utvecklingsprojekt.