SERVICE, KVALITET OCH UTVECKLING INOM OFFENTLIG SEKTOR

  • SERVICE, KVALITET OCH UTVECKLING INOM OFFENTLIG SEKTOR


  • VI HJÄLPER OFFENTLIG SEKTOR ATT BLI MER EFFEKTIV


  • INTE KUNDEN I FOKUS UTAN KUNDENS FOKUS


Mer om oss

Den offentliga sektorn har många tuffa utmaningar att jobba med. En åldrande befolkning, varierande förutsättningar för service i hela landet, kraven på en mer hållbar samhällsutveckling, flyktingmottagandet och sysselsättningen är bara några av dessa. Företagande och företag är mycket viktiga pusselbitar i denna utveckling. Faktum är att vi alla måste hjälpa till med samhällsbyggandet för att kunna bibehålla vår välfärd. Efter att ha jobbat med många kommuner runt om i landet är vår övertygelse än starkare att det behövs nya arbetssätt för att möta alla dessa utmaningar. Informationsteknikens framsteg är bara en liten del av dessa lösningar. För att bli riktigt effektiva och demokratiska måste kommunerna bli mer kundorienterade, bli bättre på att se saker med kundens ögon. Man behöver lyfta sin service till en högre nivå. 
Viktigt är också att vi lyfter våra näsor och ser oss själva i ett större sammanhang. Vi kan inte längre bara fokusera på vårt eget lilla begränsade arbetsområde utan måste se oss själva och vårt arbete som en del av en helhet. Hur kan vi bidra till samhällsutvecklingen och vad får vårt bidrag för konsekvenser?

Vi talar här gärna om att jobba med ständiga förbättringar som en del av det vardagliga arbetet. Det handlar även om att ha koll på hur mycket service man får ge utan att göra avkall på myndighetsuppdraget. Vi jobbar här med termen ”möjlighetsinriktad kommunikation”. Det handlar även om att tydliggöra vad myndighetsuppdraget egentligen innebär och i detta väva in vilken service man faktiskt är skyldig att ge. Kommunerna har börjat sin resa och vissa har kommit långt. 
Våra metoder har sin utgångspunkt i kvalitetsutveckling och vi anpassar dem till den politiskt styrda organisationen och de speciella förutsättningar som service i myndighetsutövning innebär. 

Våra metoder är vardagsnära, direkta och engagerande. Det är väl känt att man lär sig och utvecklas bättre om man har kul samtidigt. Därför brukar vi se till att det även finns utrymme för lite skratt.  

Hallgren & Löwenbergs AB – vi är på väg!

Vi har nu funnits på marknaden sedan 2010 och vi stretar oförtrutet vidare. Vi utvecklar och lär ut väl fungerande metoder inom ett område som måste utvecklas för att en del av samhället ska kunna agera på ett hållbart sätt och behålla vår välfärd. Vi tänker gärna utanför boxen och tar fram nya metoder och verktyg för att hjälpa offentliga organisationer i sin utveckling. 


Vår vision
Vår vision är att bli ett av de ledande företagen inom verksamhetsutveckling inom offentlig sektors interaktion med privat sektor för att uppnå en hållbar utveckling och bibehållen välfärd. För att nå dit är en delaktig, engagerad och kompetent personal, ökad kundorientering och ett systematiskt arbetssätt nödvändigt.


Seriöst roligt!
Det går att jobba seriöst och nå uppsatta mål och samtidigt ha kul på jobbet. Det finns till och med forskning som visar att man både jobbar bättre och lär sig bättre om man har roligt samtidigt. Vi lutar oss gärna mot aktuell forskning och ser till att deltagarna i våra utbildningar och utvecklingsprogram får sig några goda skratt under tiden vi jobbar ihop.


Vi som började
Erik Hallgren, mångårig erfarenhet av revision, koncernledning, projektledning av arbetsmarknadsprojekt, uppstart och utveckling av företag, arbete med organisationskultur och värdegrund i privat och offentlig sektor, att hjälpa ledningsgrupper och personalgrupper samarbeta mer effektivt. Erik är UGL-utbildad och certifierad handledare i SDI.


Carl-Johan Löwenberg, mångårig erfarenhet från offentlig sektor och utvecklingsarbete både organisatorisk och regional utveckling, näringslivs- och landsbygdsutveckling både som projektledare och näringslivschef. En samhällsplanerare med beteendevetenskaplig inriktning som även är utbildad i kvalitet, ledarskap och organisation. Medförfattare till två böcker om upplevelseindustrins utveckling på Gotland.