SERVICE, KVALITET OCH UTVECKLING INOM OFFENTLIG SEKTOR

  • SERVICE, KVALITET OCH UTVECKLING INOM OFFENTLIG SEKTOR


  • VI HJÄLPER OFFENTLIG SEKTOR ATT BLI MER EFFEKTIV


  • INTE KUNDEN I FOKUS UTAN KUNDENS FOKUS


Referenser

Här är några referenser från olika insatser som vi genomfört

ServiceDiagnos

Partille valde att genomföra en ServiceDiagnos för att få ett komplement till Svensk Näringslivs ranking och SKLs  undersökning Insikt. Vi kommer under 2018 att ta fram ett utvecklingsprogram #10 2020 där bland annat resultaten från de tre undersökningarna kommer att användas i syfte att utveckla servicen till företagen. Vi fick mycket bra och handfasta rekommendationer i samband med att resultatet av ServiceDiagnosen presenterades och det tar vi med oss i vårt fortsatta arbete.

​​​​​​​Marieke Wolter, näringslivsansvarig Partille kommun.

​​​​​​​

ServiceDiagnos

"ServiceDiagnosen gav oss "bilden från utsidan" som  vi behövde för att kunna ta nästa steg i vårt arbete med en lotsande och kundorienterade organisation."

Susanne Norberg
Chef Bygg- och miljöchef 
Gislaveds kommun


SamSPELET med företagen

”Skarpt läge är alltid det bästa. Därför valde vi att samspela med både politiker, tjänstemän och företagare. Det skapade en gemensam bild av var vi står och vad vi har framför oss. Rapporten vi fick visar på ett mycket överskådligt sätt var vi ska satsa krutet framöver. 
Rekommenderas!”

Pia Forsberg
Näringslivschef
Huddinge

Standard Kommunal företagslots

"Vi vände oss till Hallgren & Löwenbergs för att få hjälp med en uppstartsrevision av vårt arbetssätt jämfört med standarden för "Kommunal företagslots". Den rapport med gap-analys som vi fick var mycket strukturerad och användbar i det fortsatta arbetet."

Ritva Norrby
Kvalitetsstrateg
Region Gotland


Hur företagare tänker och vi agerar...

Som ett led i att stärka vår lotsfunktion genomförde vi en utbildning kallad "Hur företagen tänker och vi agerar..”. Utbildningen stimulerade deltagarna till att sätta sig in i företagens situation i samband med att de kontaktar kommunen. Vi är mycket nöjda med resultatet. Rekommenderas!

Camilla Ekelund,  Näringslivsstrateg, Region Gotland, 

Magnus Larsson, projektledare för implementering av lotsfunktion, Almi Företagspartner Gotland AB


MegasamSPELET med företagen

Vi spelade Megasamspelet som är ett verktyg för politiker, företagare och tjänstemän att mötas kring laddade frågor på ett konstruktivt sätt. Spelet gav oss en struktur att hålla oss till, vilket ledde till en bra dialog och ett bra samtalsklimat. Åtgärdsplanen vi fick gav oss både bekräftelse på och acceptans för de utmaningar vi har att arbeta med.

Carolin Smitmanis Smids

Utvecklingschef

Mora

Öka din Insikt!

”ServiceDiagnosen var en del i ett större arbete som Hallgren & Löwenbergs bidrog till. Enkäten, analysen och den process som de var en del av bidrog till att vi utifrån fakta kunde ta ytterligare steg för att nå våra högt ställda mål."
Mats Rosén, Näringslivschef
Kävlinge kommun


Företagen om SamSPELET med företagen.

På flera ställen i landet har organisationen Företagarna och kommunen gjort gemensam sak och tillsammans valt att spela SamSPELET med företagen. Detta är alltid mycket uppskattat och det genomsnittliga betyget i våra utvärderingar hamnar mellan 4 och 5 i en 5-gradig skala.

Länkarna nedan öppnas i ett nytt fönster.

I Gävle. (en video)

I Alingsås. (en video)

I Lysekil.

På Orust.

I Lerum

Företagarna i Nynäshamn.