SERVICE, KVALITET OCH UTVECKLING INOM OFFENTLIG SEKTOR

  • SERVICE, KVALITET OCH UTVECKLING INOM OFFENTLIG SEKTOR


  • VI HJÄLPER OFFENTLIG SEKTOR ATT BLI MER EFFEKTIV


  • INTE KUNDEN I FOKUS UTAN KUNDENS FOKUS


SDI

Vår ambition är att erbjuda ett komplett utbud av ”paketerade” tjänster som ska fylla era behov i arbetet med att lämna service i myndighetsutövningen till företag. Nedan beskriver vi ytterligare två tjänster. Alla våra tjänster är anpassningsbara till era behov.

Strength Deployment Inventory (SDI)
SDI bygger på psykologen Elias H Porters relationsteori, Relationship Awareness Theory. Han hävdar att alla vill känna sig uppskattade och värdefulla för den de är och det de gör både av sig själva och av sin omgivning. Känslan för den egna personens värde utgör drivkraften för människor. Vi väljer beteende för att få vår självkänsla bekräftad.

Han säger vidare att:

Kvalitén på en organisation är beroende av kvalitén på dess relationer.
Kvalitén på en persons prestation är beroende av dennes uppfattning om sitt egenvärde.
SDI hjälper människor att komma underfund med sina starka sidor i relation till andra människor under två olika förutsättningar: När alltting går bra resp när man hamnar i en konfliktsituation.

SDI ger förslag på hur man kan använda sina starka sidor för att förbättra sina relationer till andra människor.

SDI är en kartläggning av de värderingar som motiverar mig d v s grunden för hur jag känner mig och uppträder i olika situationer, dels när jag mår bra, dels när jag befinner mig i konflikt med någon. Läs mer här SDI – kort info .