SERVICE, KVALITET OCH UTVECKLING INOM OFFENTLIG SEKTOR

 • SERVICE, KVALITET OCH UTVECKLING INOM OFFENTLIG SEKTOR


 • VI HJÄLPER OFFENTLIG SEKTOR ATT BLI MER EFFEKTIV


 • INTE KUNDEN I FOKUS UTAN KUNDENS FOKUS


SamSPELET med företagen

Vad gör det för nytta?

Över hälften av landets kommuner har nu fått erfara att SamSPELET med företagen ger; Deltagarna en ökad förståelse för varandras roller och de förutsättningar som gäller för dem. De får pröva på problemställningar som kan dyka upp i den kommunala vardagen. 

Samtidigt som de genomför aktiviteten så sker en kartläggning som tillsammans med annat material kan användas till vår analys och förslag på förbättringar som leder till en bättre service i kontakten med företag och andra kundgrupper.

Vilka kan använda det?

Verktyget är flexibelt och kan användas av grupper av kommunala tjänstemän, grupper av tjänstemän och politiker eller tjänstemän, politiker och företagare.  I sin basutformning är det utformat för de politiker och tjänstemän som arbetar med företagsfrågor, det vill säga, chefer, handläggare och inspektörer inom de samhällsbyggande funktionerna liksom upphandling och alkoholutskänkningstillstånd, brandförebyggande och gata- och markfrågor med flera.

Innehållet kan anpassas så att fler eller andra grupper kan använda verktyget. Med nuvarande utformning så kan upp emot 200 personer delta vid samma tillfälle. Läs mer här.

Konceptet är mycket flexibelt och vi har använt andra tillämpningar som kan användas inom skolor och omsorgssektorn med fler men då förstås med andra kundgrupper.

Historien om verktyget

SamSPELET med företagen bygger på en kombination av två verktyg, Företagskultur som används i syfte att sätta eller stärka den önskade kulturen och hålla denna levande över tid samt ServiceDiagnos som används för att kartlägga hur medarbetare i kommunal verksamhet upplever sina förutsättningar att lämna god service.

Idén till SamSPELET med företagen fick vi utifrån observationer i olika kommuner. Vi noterade att det fanns:

 • Duktiga medarbetare som fick kämpa mot givna förutsättningar för att lämna en god service
 • Problem med avgränsningen mellan politikers och tjänstemäns ansvarsområde
 • Förvaltningar som stämmer andra förvaltningar inom kommunen
 • Kunder som fick olika svar på samma fråga beroende på vilken handläggare de talade med
 • Svårigheter att jobba förvaltningsöverskridande
 • Vissa politiker som lovar för mycket och därmed försvårar handläggningen
 • Vissa tjänstemän som bara tittar på paragraferna
 • Behov av att tydliggöra spelregler, överbrygga samarbetssvårigheter och förebygga konflikter
 • Behov av att förbättra kommunikationen både internt och externt

Vi såg en möjlighet att göra vardagen enklare för tjänstemän och politiker, att göra skillnad. Att samtidigt hjälpa företagare och även medborgare att få en bättre service kändes lockande.

SamSPELET med företagen frigör kreativitet och uppfattas som ett roligt och inspirerande sätt att jobba fram ett seriöst resultat.