SERVICE, KVALITET OCH UTVECKLING INOM OFFENTLIG SEKTOR

  • SERVICE, KVALITET OCH UTVECKLING INOM OFFENTLIG SEKTOR


  • VI HJÄLPER OFFENTLIG SEKTOR ATT BLI MER EFFEKTIV


  • INTE KUNDEN I FOKUS UTAN KUNDENS FOKUS


ServiceDiagnos

Personal

En ServiceDiagnos bereder vägen till en serviceorganisation i toppklass!

En kommun är en komplex organisation. Service i myndighetsutövning är en komplicerad historia.
För att kunna genomföra effektiva åtgärder är det nödvändigt att bygga insatserna på fakta.

ServiceDiagnos – personal är en kartläggning av hur personalen uppfattar sina förutsättningar att lämna service.

Kartläggningen genomförs som en enkät och resultatet kan läsas av i ett index, index för service förutsättningar (ISF).

Vi har utvecklat indexet i samarbete med det internationella undersöknings- och analysföretaget Webropol.  ServiceDiagnos - personal ger:

  • ett faktabaserat underlag
  • insikt om förbättringsområden
  • ett underlag för åtgärder på kort och lång sikt
  • en förankring av problembilden

ServiceDiagnosen bygger på beprövade organisationsteorier och praktiska erfarenheter. Metoden innebär en genomlysning av organisationen och dess förutsättningar för att lämna service. Vi genomför ServiceDiagnoser av olika omfattning.

Efter en ServiceDiagnos - personal erhåller du en rapport med tydliga indikationer om vad personalen anser behöver förbättras.

För att kunna lämna en bättre service till företag. Ladda ner vår broschyr!

Personal

Med vår tjänst ServiceDiagnos - personal  tar ni ytterligare ett rejält kliv mot en serviceorganisation i toppklass! Vi kompletterar rapporten med en

jämförande analys av resultatet från er Insiktsundersökning. Har ni ingen Insiktsundersökning hjälper vi er att genomföra en kundenkät som kan användas som jämförelsematerial.

ServiceDiagnos – personal tar fram konkreta förbättringsförslag inom de identifierade förbättringsområdena, grundat på både personalens och kundernas synpunkter.  Avrapportering på plats i seminarieform.

Vill du veta mer om ServiceDiagnos - personal eller någon annan av de tjänster vi erbjuder inom området kontakta oss. 

  Hör av er! Jag vill veta mer !