SERVICE, KVALITET OCH UTVECKLING INOM OFFENTLIG SEKTOR

  • SERVICE, KVALITET OCH UTVECKLING INOM OFFENTLIG SEKTOR


  • VI HJÄLPER OFFENTLIG SEKTOR ATT BLI MER EFFEKTIV


  • INTE KUNDEN I FOKUS UTAN KUNDENS FOKUS


Tjänster

Våra tjänster anpassas efter era behov. De är effektiva och gärna roliga att använda. Vi drivs av att det är viktigt för medarbetarna att förstå sammanhang och syfte för att de ska kunna göra det bästa jobbet.

En av grunderna för inlärningen är att deltagaren måste vara motiverad för uppgiften. Medarbetarna ska förstå sin roll i helheten. Bäst resultat får man om utbildningen, övningen är en del i en fortgående process och ett medvetet arbete.

Vi har även verktyg för att kartlägga era behov. Har du frågor? Tveka inte att kontakta oss!

  • info@hallgrenlowenbergs.se
  • Erik Hallgren 070-878 65 40
  • Carl-Johan Löwenberg 070-458 91 26

Öka din Insikt

Vi stödjer er process.

Läs mer

ServiceDiagnos

Vi frågar dem som gör jobbet!

Läs mer

SamSPELET

Ett verktyg för förbättring och ökad förståelse.

Läs mer

Kommunal företagslots

En svensk standard för bättre service.

Läs mer

Utbildningar

Verklighetsnära, vardagsanknutet och stimulerande.

Läs mer

Utvecklingsprojekt

Vi tar fram de fakta som behövs.

Läs mer

SDI

Utveckla och förstå era styrkor.

Läs mer