SERVICE, KVALITET OCH UTVECKLING INOM OFFENTLIG SEKTOR

 • SERVICE, KVALITET OCH UTVECKLING INOM OFFENTLIG SEKTOR


 • VI HJÄLPER OFFENTLIG SEKTOR ATT BLI MER EFFEKTIV


 • INTE KUNDEN I FOKUS UTAN KUNDENS FOKUS


Utbildningar

Processkartläggning

Alla verksamheter består av processer vare sig man arbetar med dessa eller inte. Processkartläggning är ett enkelt men effektivt verktyg för att påbörja en utveckling av verksamheten. Genom processkartläggningen får medarbetarna ett instrument att "prata ihop sig" om verksamheten. Att arbeta med processer är ett nödvändigt sätt att utveckla kvalitet och service i organisationen. 

Vi har utformat en kurs i processkartläggning som på vårt sedvanliga sätt arbetar verksamhets- och vardagsnära. Kursen har rönt stor uppskattning bland de som har gått den. Är du intresserad av en offert eller bara mer information. Klicka här för att skicka en e-post.


Den empatiska byråkraten - kommunikation och bemötande

Kommunikation och information är helt nödvändiga i arbetet med de flesta kommunala ärendena. Denna utbildning bygger på tidigare erfarenheter av vad som krävs i en kommunal organisation. Dessutom finns kopplingar till den antagna Svenska Standarden i kommunal företagslotsning. Ambitionen för oss är att anpassa upplägget till en kommunal vardag. Deltagarna ska känna igen sig och få praktiska verktyg för hur de kan förbättra sin kommunikation. Utbildningen går igenom alla delar i en ärendeprocess från förebyggande proaktiv information till uppföljning och utvärdering av gjorda insatser. Grundutförandet är 2 dagar och blandar mellan praktik  och teori. Varje block avrundas med frågor om vad behöver vi, deltagarna, göra för att utvecklas i vardagen. Anmäl intresse eller ställ frågor här,   info@hallgrenlowenbergs.se Ladda ner mer information här.


Hur företagare tänker och vi agerar....

Denna utbildning är en workshop där vi som kommunala tjänstemän får en djupare inblick i företagandets vilkor. Förutom genomgång av fakta och kortare teoretiska pass i coachande förhållningssätt samt feedback genomförs vardagsnära övningar. Efter kursen ska du förstå hur företagen tänker och vad det innebär för vårt agerande. Hur du kan hjälpa företaget framåt utan att vara en faktisk rådgivare. Workshopen omfattar 6 timmar. Målgruppen är alla tjänstemän som möter företagare i sin vardag. Anmäl intresse här,  info@hallgrenlowenbergs.se


Rådgivning i kommunal myndighetsutövning.

Denna utbildning behandlar den rådgivande rollen som kommunal tjänsteman. Det finns många handläggare och inspektörer som funderar på hur långt man kan gå i att ge råd till det enskilda företaget. I utbildningen kommer följande delar att tas upp och diskuteras. De olika delarna kommer även att varvas med verkliga exempel från kommunal verksamhet: 

 • Vikten av att kommunen talar med ”en röst”. Vad bör vi tänka på? 
 • ​Skillnaden mellan information och rådgivning. När blir det vi säger ett råd och när är det bara information? 
 • Vad säger lagen om rådgivning och service? Vad säger förvaltningslagen och hur står den sig i förhållande till annan lagstiftning. 
 • Rådgivning Hur långt kan man gå? Var går gränsen för när vi lämnar vår myndighetsroll och blir företagsrådgivare? 
 • Olika handläggarroller Vilka roller kan man ha och vilka ska vi eftersträva? 
 • ”Empatisk byråkrat” Hur blir man det? 
 • Att bli säker i sin myndighetsroll Vilka verktyg finns? 
 • Kommunikation Hur kan man bli tydligare i sina beslut?  


Utbildningen omfattar 1 dag. Målgruppen är alla tjänstemän som möter företagare i sin vardag. Anmäl intresse här,  info@hallgrenlowenbergs.se


Vårt kursutbud

För en fullständig beskrivning av vårt kursutbud eller en helt skräddarsydd utbildning/aktivitet kontakta oss på 
info@hallgrenlowenbergs.se 
Eller ring 

Erik Hallgren 070- 878 65 40

Calle Löwenberg 070-458 91 26